W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy.

  1. Przy rejestracji elektronicznej automatycznie generuje się potwierdzenie transakcji z systemu opentrack. Jest to jedyny dowód rejestracji. Firma Opentrack ani Federacja Europejska (EMA), do której trafiają wpłaty, nie wystawiają faktur.
  2. Jeśli potrzebna jest faktura, to rejestracja musi zostać dokonana w formie „papierowej”, poprzez Polski Związek Lekkiej Atletyki Masters (PZLAM). Procedura poniżej.

Procedura rejestracji „papierowej”

  1. Należy pobrać formularz, który jest dostępny tutaj.
  2. Wypełnić go w całości, zaznaczyć potwierdzenie zapoznania się z warunkami rejestracji i czytelnie podpisać.
  3. Skan formularza proszę przesłać na adres: ela-ry@o2.pl oraz slawek@emaci2024.com do końca dnia 3 lutego 2024r. wraz prośbą o fakturę.
  4. Dane zostaną wprowadzone do systemu online i związek (PZLAM) uiści stosowną opłatę w EURO
  5. Informacja o wysokości opłaty w złotych (kwota obciążenia karty związku) oraz nr rachunku bankowego zostaną przesłane na adres z formularza.
  6. Po dokonaniu przelewu zostanie wystawiona faktura.
  7. Brak zapłaty opłaty startowej będzie skutkował brakiem faktury i oczywiście brakiem możliwości odebrania pakietu startowego i startu w zawodach.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adres hello@emaci2024.com