Poniżej znajduje się lista tyczek oferowanych przez Komitet Organizacyjny podczas Mistrzostw w Toruniu. Lista ta jest identyczna z tą z tegorocznych Mistrzostw Świata.