Dziękujemy! Wybraliście projekt medalu pamiątkowego. Zaprezentowaliśmy 4 projekty i otrzymaliśmy 537 głosów. Zwycięski projekt uzyskał 54% wszystkich głosów.

54% głosów

25% głosów

15% głosów

5% głosów