Gotyckie kamienice, zagubione wśród murów ciasne, brukowane uliczki, strzeliste wieże średniowiecznych kościołów, flisak grający żabom na skrzypcach u stóp ogromnego, ceglanego ratusza oraz wspaniała, nocna panorama – robią wrażenie na każdym, kto po raz pierwszy zawita do Torunia. Miasto przyciąga atmosferą zabytkowej starówki, wpisanej w 1997 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Toruński zespół staromiejski uznano za przykład znakomicie zachowanego, oryginalnego układu miasta średniowiecznego.

W Toruniu na każdym kroku spotyka się ślady królewskiej przeszłości. Ozdobą miasta jest Ratusz Staromiejski, jedna z najbardziej monumentalnych miejskich budowli gotyckich z XIII w. w Europie, a także trzy kościoły średniowieczne: katedra św. Janów, św. Jakuba i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Bogato dekorowane fasady domów i dziesiątki spichlerzy zbożowych przypominają o złotym czasach w rozwoju handlu i rzemiosła oraz przynależności Torunia do Związku Hanzeatyckiego.

Szczególną magię Toruń roztacza wieczorem, gdy zapalają się światła staromiejskich latarni, a kawiarenki, puby i restauracje wokół rynku do późnych godzin wypełniają się gwarem gości. Lampka wina sączona w scenerii oryginalnych, średniowiecznych budynków pozwala wyobraźni przenieść się w XIII wiek, gdy miastem władali jego założyciele, rycerze Zakonu Krzyżackiego.

 

Więcej informacji na stronie torun.pl