• W Toruniu urodził się i spędził młodość Mikołaj Kopernik (1473-1543).
 • Toruń jest jednym z 11 ośrodków polskich wpisanych na Listę UNESCO.
 • W Toruniu powstało i przetrwało do dziś wiele średniowiecznych budowli. Wszystkie reprezentują najlepsze osiągnięcia gotyckiej architektury ceglanej w Europie.
 • W Toruniu znajdują się ruiny Zamku Krzyżackiego – pierwszego, jaki powstał na ziemi chełmińskiej. W 1454 r. torunianie oblegli zamek, który po czterech dniach został zdobyty i na polecenie Rady Miejskiej zniszczony.
 • Najsłynniejsze polskie pierniki są produkowane w Toruniu od XIV wieku.
 • W toruńskiej katedrze śś. Janów znajduje się największy średniowieczny dzwon polski „Tuba Dei” (Trąba Boża).
 • W toruńskim kościele Wniebowzięcia NMP znajduje się nagrobek królewny Anny Wazówny.
 • W toruńskim Ratuszu zmarł w 1501 r. król Polski Jan Olbracht.
 • W 1411 r. podpisano tu I Pokój Toruński kończący wojnę polsko-krzyżacką. II Pokój Toruński – na mocy którego Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, Ziemię Chełmińską i Warmię – podpisano w 1466 r.
 • Toruńska Krzywa Wieża – 15-metrowa średniowieczna baszta miejska – jest odchylona od pionu o 1,4 m.
 • W mieście zachowała się unikalna sieć pruskich fortów wojennych z XIX w.
 • W Toruniu urodził się w 1771 r. Samuel Bogumił Linde, polski leksykograf, bibliotekarz, bibliograf, twórca „Słownika języka polskiego” (1807-1814).
 • W Toruniu można zobaczyć sztuczne niebo – jest nim kopuła Planetarium o średnicy 15 m, na której można przedstawić układ wszystkich 6000 gwiazd widocznych gołym okiem.
 • Toruń ma najpiękniejszą w Polsce panoramę rzeczną. Toruńskie zabytki są iluminowane w nocy za pomocą kilkuset lamp.

Więcej informacji na stronie torun.pl